Kontakter

Huvudkontor
Industrigatan 36, 291 36 Kristianstad
Växel: 044-590 51 00
e-post: info@jfkab.com

 

Filial
Borrgatan 25, 211 24 Malmö
Tfn: 040-46 45 00

VD
Jonas Folkesson 
Tfn:        +46 763-38 15 47
e-post:   jonas@jfkab.com

 

Serviceledare
Anders Edvinsson
Tfn:        0708-36 62 14
e-post:  anders@jfkab.com

Projektledare Kristianstad/Malmö
Mårten Persson
Tfn:      0709-67 07 83
e-post: mp@jfkab.com

 

Projektledare Kristianstad/Malmö
Martin Nilsson
Tfn:      0768-86 61 36
e-post: martin@jfkab.com

 

Projektledare Malmö
Ali Abbod
Tfn:      0708-63 63 09
e-post: ali@jfkab.com