Vilbokens Förskola, Olofström

Projekt Vilboken FS Olofström

Luftbehandlings & Styr entreprenad

  • Projekttid 2016-02-01 till 2016-11-23
  • Totalentreprenör: JSB AB
  • Byggherre: Olofströmshus AB
  • Kontakt: Oscar Axberg

 

Vilboken är en fastighet uppförd av Olofströmshus som en ny förskola i Olofström. Fin förskola och miljö för barn att leka och utvecklas i.

Uppdraget gällde projektering och installation av luftbehandling samt styr och övervakning.

Byggnaden är utförd med ett VAV-system med många variabla flöden. I projektet ingick fönsterstyrningar för att utnyttja uteluften maximalt.

I tillagningsköket finns dessutom ett speciellt system för rening med aktiva bakterier.

VÅRA UNDERENTREPRENÖRER I PROJEKTET

Kieback & Peter AB – Styr & Regler

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER I PROJEKTET

IV Produkt – Luftbehandlings aggregat
Klimatbyrån – Don
Bioteria – Kåpor och rening

Fakta

  • Vid normal drift levereras 4 500 l/s behandlad luft.
  • 1 luftbehandlingsaggregat
  • Aktiv bakterierening

Projekt Vilboken FSK Olofström