IKEA Museum & Café, Älmhult

Ventilation & Styrentreprenad

 

IKEAs allra första varuhus har genomgått total ombyggnad för ny verksamhet. IKEA Museum fortsätter att vara en unik fastighet inom IKEAs bestånd. Med Dynacon som generelentreprenör omfattade JFKs uppdrag Ventilation/Styrentreprenaden.

Fastighetens luftbehandling är behovsstyrd och tillför 26 600 l/s fördelade på åtta aggregat. Luften levereras till lokalerna genom 350 st golvdon inbyggda i fatwalls med vattenanslutet värmebatteri i varje don. Levererat av InventiAir.

Styrningen av luftmängd och klimat är utförd med Lindinvents system för reglering av flöde och klimat.

Två Silveraggregat med inbyggda kylmaskiner och sex takmonterade aggregat förbundna två och två med servicegång. Isolering och plåt utfördes av ToP-isolering, och åtskilliga är de lastbilar som kommit från Profiduct med kanaler.

VÅRA UNDERENTREPRENÖRER I PROJEKTET

    Siemens Växjö – Styr & Regler
    Widings El Älmhult – Styrel
    Lindinvent – Leverans och driftsättning av VAV och Lindinspect
    ToP-isolering Kristianstad – Isolering och plåtning

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER I PROJEKTET

    Swegon Kalmar – Luftbehandlings aggregat
    Lindinvent – VAV och Lindinspect
    InventiAir – Luftdon med värmebatteri
    Profiduct – Rektangulära kanaler
    Lindab – Cirkulära kanaler, ljuddämpare och spjäll
    Klimatbyrån – Rektangulära ljuddämpare, spjäll och don
    Bevent Rasch – Brand/ brandgasspjäll
    Acticon – Storkökskåpor med ledbelysning
    EKO – huvar och galler

Fakta

  • 26 600 l/s behandlad luft vid normal drift
  • 8 luftbehandlings aggregat
  • 350 golvdon inbyggda i fatwalls.Projekt 2016 IKEA Museum - Lindinspect