PÅGÅENDE PROJEKT

Centrala Reningsverket, Kristianstad (CRV)

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD / LUKTREDUCERING
Europas modernaste reningsverk byggs bredvid befintlig anläggning.

Beställare: Kristianstad Kommun
Byggare:    NCC
Projekttid: 2020-2024

Artikel i Dagens Infrastruktur

Kontakt: Mårten Persson

 

Mobilia, Malmö

BYTE/RENOVERING AGGREGAT
Omfattar ett antal äldre aggregat.

Beställare: Atrium Ljungberg
Projekttid: okt 2021-höst 2023

Kontakt: Ali Abbod

Svenska Kyrkan, Hyllie

TOTALENTREPRENAD

Utbyte av ventilationssystem för Kyrkan samt församlingshem.
Ingår i VE: VS samt EL

Beställare: Karaten Bygg

Kontakt: Ali Abbod

Normal, Mobilia

HYRESGÄSTANPASSNING

Beställare: Normal
Byggtid: 2024 pågående – Augusti

Kontakt: Ali Abbod

DAGAB, Hässleholm

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD

Ombygge av kontor samt installation av tre aggregat.

Beställare: Dagab
Byggtid: 2023

Kontakt: Jonas Folkesson