PÅGÅENDE PROJEKT

CRV, Centrala Reningsverket, Kristianstad

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD / LUKTREDUCERING
Europas modernaste reningsverk byggs bredvid befintlig anläggning.

Beställare: Kristianstad Kommun
Byggare:    NCC
Projekttid: 2020-2024

Artikel i Dagens Infrastruktur

Kontakt: Mårten Persson

Mobilia, Malmö

BYTE/RENOVERING AGGREGAT
Omfattar ett antal äldre aggregat.

Beställare: Atrium Ljungberg
Projekttid: okt 2021-sommar 2023

Kontakt: Ali Abbod

Vattenverk, Gärds Köpinge

LUFTBEHANDLING / AVFUKTNING
Ett nytt vattenverk uppförs i Gärds Köpinge som även ska förse Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv med högkvalitativt dricksvatten.

Beställare: Kristianstad Kommun
Byggare:  NCC
Projekttid: april 2021 – höst 2022

Kontakt: Mårten Persson

Svenska Kyrkan, Hyllie

TOTALENTREPRENAD

Utbyte av ventilationssystem för Kyrkan samt församlingshem.
Ingår i VE: VS samt EL

Beställare: Karaten Bygg

Kontakt: Ali Abbod

Tollo Linear, Kristianstad

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
text kommer…

Beställare/Byggare: Estrids Fastigheter
Projekttid:  klart kring dec 2022

Kontakt: Martin Nilsson

Nya Bongs, Kristianstad

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
Text kommer…

Beställare/Byggare: Estrids Fastigheter
Projekttid: vinter 2021 – höst 2022

Kontakt: Martin Nilsson