PÅGÅENDE PROJEKT - ett urval

Björkhagens Förskola, Malmö

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
Generalentreprenör: NBI Bygg AB
Beställare: Malmö Stad

Här planeras plats för 110 barn fördelat på sex avdelningar. Byggnaden ska miljöklassas som Miljöprogram Syd. Byggstart är uppskattad, men tanken är inflyttning under våren 2018.

Kontakt: Jonas Folkesson

Elmeskolan, Älmhult

Elmeskolan Älmhults Kommun

LUFTBEHANDLING & STYR ENTREPRENAD
Elmeskolan kommer att bli Sveriges största skola byggd i passivhusteknik. Den ska stå klar till skolstart HT 2017.

Kontakt: Mårten Persson

Idrottsområde Söder, Kristianstad

Projekt Idrottsområde Söder

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
Projektstart nov 2016

En arena för Kristianstads fotbollsdamer och Amerikanska fotbollsmän. JFK levererar inomhusklimatet.

Mer om projektet > Kristianstad Kommun

Kontakt: Mårten Persson

Rörsjöns Nya Förskola, Malmö

Projekt Rörsjöns FSK, Malmö

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
Generalentreprenör : HA-Bygg
Beställare : Malmö Stad

Kontakt: Olle Ljunggren

Bostadskvarter Munin 1, Malmö

TOTALENTREPRENAD
Munin 1
Uppförande av ett bostadskvarter med 136 lägenheter.

Beställare: Otto Magnusson
Projekttid: Nov 2016 – Nov 2018

Kontakt: Olle Ljunggren

Kulladalskolan, Malmö

Projekt Kulladalskolan Malmö

LUFTBEHANDLINGS ENTREPRENAD
Generalentreprenör : HA-Bygg
Beställare : Malmö Stad

Projektet omfattar tillbyggnad av en skolbyggnad med ca 893 m². Man utökar Kulladalsskolan med ytterligare en byggnad, med användningsområde F-6.

Kontakt: Olle Ljunggren

Sjöcronas Förskola, Malmö

Projekt Sjöcrona FSK Malmö

LUFTBEHANDLINGSENTREPRENAD
Generalentreprenör : HA-Bygg
Beställare : Höganäs Kommun

Nya Sjöcrona förskola kommer omfatta åtta avdelningar, fördelade på två våningar med plats för 155 barn.

Kontakt: Olle Ljunggren