Kristianstad Badrike

LUFTBEHANDLINGS ENTREPRENAD

 • Beställare: Kristianstad Kommun
 • Projekttid: 2020-2022
 • Kontakt:     Mårten Persson

 

PROJEKTET

Med PEAB som totalentreprenör drivs projektet som ett så kallat partneringprojekt i samarbete med Kristianstad Kommun.
JFK AB har däremot kontrakt enligt ABT06 och därmed totalansvar för ventilation och avfuktning.

Den största utmaningen i ett badhus är den höga luftfuktigheten. Förutom fukten i badhuset är klor en stor utmaning för ventilationssystemet. Vattnet i bassängerna innehåller både klor och andra kemikalier för att hålla miljön ren och hälsosam för besökarna. Ett vanligt ventilationssystem med kanaler i galvat stål mår inte bra av dessa ämnen. Både kanaler, don och spjäll måste tillverkas i andra material för att inte rosta sönder av påfrestningarna i den korrosiva miljön.

LÄNKAR

 

UNDERENTREPRENÖRER

AFRY Hässleholm – Projektering
ToP Isolering          – Teknisk isolering

 

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER

 • BEVEGO – Cirkulära kanaler i Aluzink
 • BEVEGO – Rektangulära kanaler i Magnelis
 • MENERGA  – Badhusaggregat
 • IV-PRODUKT – Torra ventilationsaggregat
 • SWEGON  –  Don & ljuddämpare
 • ACP – Textildon
 • ETS NORD – Spjäll & Ljuddämpare i Magnelis
 • GPA FLOWSYSTEM – Cirkulära kanaler i plast
 • KI-PANEL – Sandwichpaneler
 • GRUNDSTRÖM – Brandspjäll

Ett badhus är enormt energikrävande och i vårt uppdrag ingår att återvinna så mycket energi som möjligt. Vi har bland annat monterat stora batterier efter värmeväxlarna i badhusaggregaten som hjälper till att ta tillvara på den sista energin i avluften och använda den för att värma upp både vatten och luft.

Fakta

14 000 kvm
11 st våta aggregat
4 st torra aggregat