Elmeskolan, Älmhult

Projektet var nominerat till ÅRETS BYGGE 2018 !

LÄNK TILL
> Älmhults Kommun

Luftbehandling och Styr -entreprenad

 

Bygget av vad som är Sveriges största skola i passivhus-teknik görs i samarbete med Älmhults kommun och DynaconSkolans verksamhet omfattar grundskola åk F-6, internationell skola för åk 1-10 samt internationell förskola – med undervisningslokaler för ca 800 elever.

Byggnaden uppförs i två plan med ett vindsplan som teknikvåning.
Del 1 av projektet stod färdigt till skolstarten hösten 2017 och del 2 planeras till 2018.


Passivhus teknik

Byggnaden ska certifieras internationellt vid Passive House Institute i Darmstadt. Passivhus innebär en byggnad med största möjliga komfort till lägsta möjliga energi-användning. Genom god isoleringsförmåga och genomtänkt teknik räcker oftast energi ifrån solvärme, människor, belysning, elektriska apparater o.d. för att uppnå värmebalans i byggnaden.
Grundkraven för certifiering är ett maximalt energibehov av 15 kWh per m2 referensarea och eller ett värmeeffektbehov av 10 W/m2. Luftomsättningen via klimatskalet vid 50 Pascal tryckdifferens får max vara 0,6 luftomsättningar per timme, relaterad till byggnadens luftvolym. På grund av den goda tätheten och värmeisoleringen är drag i princip uteslutet och komforten blir mycket hög.

UNDERENTREPRENÖRER
Kieback & Peter   Styr & Regler

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER
Swegon  –  Certifierade luftbehandlings aggregat för passivhus

 

Fakta

  • Fastighetens totala yta 10 300 kvm
  • Dimensionerat för 800 elever.
  • Åtta luftbehandlingsaggregat med VAV installeras för bästa energihushållning och komfort.Projekt Elmeskolan 2