Volvo CE, Braås

Generalentreprenad av ny lackeringsanläggning

 

Volvo CE’s anläggning I Braås är bland annat huvudfabrik för Volvo CE produktion och produktutveckling av ramstyrda dumprar, och anses vara en av världens främsta anläggningar av sitt slag.

JFK var samordnad generalentreprenör och har byggt ny lackerings anläggning till produktionen av dumpers.

Projektet avser att i nytt teknikutrymme om ca 800 m2 på yttertak installera ny processventilation samt reningsanläggning till måleriet. Befintliga sprutboxar, ugn och kylzon byggs om. Ny anläggning för färgavskiljning installeras.

Vid arbete inom befintlig verksamhet har stor hänsyn tagits till pågående verksamhet, vissa arbeten har utförts under kvälls-, nattid och helgtid.

VÅRA UNDERENTREPRENÖRER I PROJEKTET

    Midroc Electro ABStyr & Regler
    AB Lackeringsanläggningar – Lackboxar & ugn
    Mölnbacka Industri AB – Färgavskiljningsanläggning
    Keller Lufttechnik GmbH – Reningsanläggning
    Camatec Industriteknik AB  – Rasskydd

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER I PROJEKTET

    Tervento Engineering AB – Luftbehandlings aggregat
    Nicotra Gebhardt AB – Radialfläktar
    Grundströms – Rektangulära kanaler
    Lindab – Cirkulära kanaler och detaljer
    Swegon – Rektangulära och runda ljuddämpare
    Bevent Rasch – Regler och avstängningsspjäll
    EKO – Brand/brandgasspjäll

Fakta

  • Fläktrummet är 800 m2 till ytan.
  • Vid normal drift levereras 71 700 l/s behandlad luft.
  • 9 olika driftslägen.
  • 4 luftbehandlingsaggregat och 12 frånluftsfläktar.

Volvo CE BraåsProduktion av anläggningsmaskin i Braås.